Search   
 
-A +A
 
www.rajapongsaschool.com

หน้าแรก

สารจากผู้อำนวยการ

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   

ระเบียบการ
" วินัยดี  มีปัญญา  พัฒนาทุกด้าน"
 

          1. หลักฐานการมอบตัว

                          ผู้ปกครองควรเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยในวันสมัคร
                         1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร
                         2. รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
                         3. สำเนาหลักฐานการฉีดยาคุ้มกันโรค ( ถ้ามี )

        2. เวลาเรียน

                              -  เข้าแถวเคารพธงชาติ  08.30 น.

                              -  เริ่มเรียน  9.00 น - 15.00 น

        3. กำหนดอายุการเข้าเรียน

                            1. เตรียมอนุบาล  รับอายุ  2 ขวบ

                            2. อนุบาลปีที่ 1   รับอายุ  3  ขวบ

                            3. อนุบาลปีที่ 2   รับอายุ  4  ขวบ

                            4. อนุบาลปีที่ 3   รับอายุ  5  ขวบ

                  การเลื่อนชั้น
                               ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามอายุ  ความพร้อม  และความสามารถของนักเรียน

         4. ภาคการศึกษา

                       ภาคการศึกษา  แบ่งเป็น  2  ภาค

                               ภาคต้น         เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม  ถึง  ต้นเดือนตุลาคม

                               ภาคปลาย      เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน   ถึง  สิ้นเดือนมีนาคม

               การชำระเงิน    จัดการชำระเป็น  2  แบบ
                     1. ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร    ชำระเป็น  2  ภาค
                     2. ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร    ชำระเป็น  3  งวด
                                งวดที่ 1  ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม
                                งวดที่ 2  ตั้งแต่ 1 - 15  กันยายน
                                งวดที่ 3  ตั้งแต่ 1 - 15  ธันวาคม
                  นักเรียนเข้าใหม่ ชำระเงินงวดที่  1  ในวันมอบตัว
              5. เครื่องแบบนักเรียน
                         ทางโรงเรียนมีจำหน่าย
                               -   กางเกง  หรือ กระโปรงสีแดง  และใส่ยางยืดรอบเอว
                               -   เสื้อนักเรียนชาย - หญิงเหมือนกัน  สีขาว  คอฮาวาย  ผ่าอกตลอด  ติดกระดุม  แขนสั้น  เอวจั้ม            
                                   มีกระเป๋าบนอกด้านด้านซ้าย  ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดงบนอกเสื้อด้านขวา  และปักเครื่องหมาย
                                   โรงเรียนด้วยไหมสีแดงบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ( ตามแบบของโรงเรียน )
                               -   รองเท้านักเรียน  สีดำหุ้มส้น  ถุงเท้าสั้นสีขาว
                               -   ชุดนอน  ( ไม่จำกัดแบบ และสี ) กรุณาปักชื่อให้เรียบร้อย

 

เครื่องแบบนักเรียนชาย
 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง

                    6. เครื่องใช้แรกเข้า
                       ทางโรงเรียนจัดหาเครื่องใช้แรกเข้า  คือ  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  ผ้าเช็ดตัว  และถุงผ้า  พร้อมทั้งบริการปักชื่อให้เรียบร้อย  ของเหล่านี้จะรวมมอบให้ผู้ปกครองในตอนเย็นวันศุกร์  เพื่อซักฟอกและนำกลับมาในตอนเช้าของวันจันทร์
 
                   7. เครื่องใช้ส่วนตัว
                     ผู้ปกครองจัดเตรียมมาให้วันเปิดเรียนของภาคต้น  และภาคปลาย
                          1. แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แป้งกระป๋อง  สบู่  หวี
                          2. รองเท้าแตะยาง 1 คู่ ( ของทุกชิ้นกรุณาเขียนชื่อให้เรียบร้อย )
                          3. ชุดนอนนักเรียน นำมาด้วย และเอากลับบ้านทุกวัน


  |

หน้าแรก

|

สารจากผู้อำนวยการ

|

สาระน่ารู้

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
เลขที่ 461 ลาดพร้าวซอย 101
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2377-0895 Fax: 0-2377-7940
Email : rajapongsa_school@hotmail.com
Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย